Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 229 Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 231 Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: syntax error at end of input LINE 1: ...wiadomosci) as ilosc FROM wiadomosci WHERE id_main_parenta= ^ in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 232 Warning: pg_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 233 Najbliższa przyszłość karabinka w Wojsku Polskim - Cybernetyczna Gildia Strategw
[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Technika

Najblisza przyszo karabinka w Wojsku Polskim

Autor: Rafa Suchabowicz

Karabin jest jednym z podstawowych typw uzbrojenia. W obecnym czasie bro ta przechodzi powan ewolucj, majca na celu zwikszenie precyzji ognia w kadych warunkach w dzie, czy w nocy. Dy si do integrowania z karabinkami wysublimowanych urzdze optoelektronicznych, od celownikw optycznych, kolimatorowych i dzienno- nocnych celownikw ze wzmacniaczami wiata po najnowoczeniejsze systemy kierowania ogniem, jak prototypowe XM-104 majce wej w skad broni OICW (XM-29).

O walorach na polu walki, poza systemami rozpoznania i celowniczymi decyduje amunicja. W armiach NATO (jak i innych pastw wiata) nastpuje obecnie wymiana pokoleniowa w zakresie karabinkw podstawowych. Due i stosunkowo cikie karabiny samopowtarzalne (ogie automatyczny jest problemem ze wzgldu na stosunkowo niewielk mas broni) G-3, FN FAL, L1A1 (bryt. wersja FN FAL) i M-14, strzelajce potn amunicj 7,62 x 51 mm s zastpowane systemami strzelajcymi nabojami porednimi kalibru 5,56 x 45 mm. Proces wymiany uzbrojenia w wielu armiach zosta ju zakoczony, w niektrych (w tym w NATO- Niemcy, Hiszpania, Turcja) trwa nadal. Armie pastw byego bloku wschodniego musz za dokona tej wymiany, by sta si interoperacyjnymi wobec NATO. W krajach tych uywana bya bowiem amunicja porednia kalibrw 7,62 x 39 oraz 5,45 x 39 mm. Proces wymiany podstawowych karabinkw w Polsce wiza si ze stworzeniem kbk wz.96 Beryl i jego subkarabinkowej wersji Mini- Beryl.

Jest to stosunkowo niezawodna bro, co jest gwnie zasug prostoty ukadu "kaasznikowa" (AK-47 > AKM > Tantal), z ktrego si wywodzi. Podobnie jak pierwowzr posiada on jednak kilka elementw nie speniajcych wymogw wspczesnego i przyszego pola walki. Mona tu wymieni bezpiecznik- selektor ognia (nawet poprawiony), szyn montaow dla celownikw (zakadana dodatkowo na pokrywie komory zamkowej), brak moliwoci szybkiego montau dodatkowego wyposaenia, jak wskaniki laserowe, owietlenie taktyczne sure- fire, uchwyt przedni itp.

Duy skrzydekowy
bezpiecznik Beryla

Jednym z mankamentw broni jest rwnie zbyt krtka, zacinajca si podczas rozkadania kolba, wyposaona w nieodpowiedni (prosty) trzewik, brak zatrzasku zamka, czepliwa muszka, nieoptymalnie zamocowana szczerbinka itp. Bro ta, pomimo niezaprzeczalnych walorw, jak niezawod-no, celno i niewielka masa, nie jest typem perspektywicznym, lecz raczej przejciowym.

Czepliwa muszka
Beryla

Obecnie, gdy znane s zaoenia, a nawet prototypy broni OICW, Beryl wydaje si typem rwnie archaicznym, jak AKM. Nawet gboka modernizacja tego karabinu nie doprowadzi do poprawy sytuacji, a co gorsze przyczyni si do zaprzepaszczenia czasu i pienidzy na nieperspektywiczny sprzt. Potrzebny jest nowy kbk, odpowiadajcy wymaganiom konfliktw przyszoci i majcy realne szanse na trudnym rynku broni palnej. Przede wszystkim naley ustali kto i w jakich warunkach bdzie uytkowa bro.

Tu za pojawiaj si a trzy kierunki zastosowa:

  • Siy Specjalne (np. GROM, FORMOZA, 1.PSK)
  • Piechota (w tym jednostki szturmowe)
  • Formacja Obrony Terytorialnej

Prosty trzewik kolby
kbk wz. 96

Kady z powyszych uytkownikw powinien dysponowa broni odpowiadajc warunkom dziaania jego oddziaw

Karabin jednostek specjalnych

Formacje te wymagaj zazwyczaj broni niekoniecznie o duym zasigu, lecz niezawodnej i celnej na krtszym dystansie. Z tego powodu ogromn popularnoci ciesz si w takich formacjach karabinki krtkie i subkarabinki. Specjalnoci komandosw jest bowiem walka w krtkim lub bezporednim dystansie, ze strzaami z przyoenia wcznie.

Ogromn uwag przykada si za do szybkiej obsugi broni, przez co znaczenia nabieraj takie elementy jak zatrzask zamka (umoliwia szybkie zaadowanie naboju po wymianie magazynka), dopracowany bezpiecznik- przecznik ognia (najczciej w wersji uproszczonej: zabezpieczony- ogie pojedynczy- o. cigy), wygodnie ulokowany magazynek umoliwiajcy szybk wymian, udogodnienia dla strzelcw leworcznych (15-20% populacji mskiej) w postaci obustronnych zatrzaskw i bezpiecznikw itp.
Istotn rol odgrywa rwnie moliwo wykorzystania szerokiego wachlarza oprzyrzdowania, w tym celownikw i wskanikw montowanych na zunifikowanych NATO-skich szynach klasy RAS. Wypywa z tego wniosek, e w jednostkach specjalnych sprawdz si krtkie karabinki w ukadzie klasycznym, tzn. z kolb waciw. Ukad taki umoliwia nieco szybsze operowanie broni (wymiana magazynkw), przy lepszej celnoci "intuicyjnej" (atwiej oszacowa w ktr stron wycelowany jest karabin cicy "na luf", ni na kolb- ukad bullpup).

Trjpozycyjny bezpiecznik
selektor ognia kbk OICWMusi to by przy tym bro dopracowana w szczegach i o znacznych moliwociach rozwojowych (doczenie dodatkowego wyposaenia: celowniki optyczne, kolimatorowe, noktowizyjne, termowizyjne, wskaniki laserowe, owietlanie taktyczne, tumik dwiku, granatnik 40 x 46 mm, strzelba gadkolufowa kal. 12,5 mm, dodatkowy uchwyt itp.).


Subkarabinek G-36C

Z tych wzgldw najodpowiedniejszymi kbk dla formacji specjalnych s: Colt M-4, SIG SG-551 i SG-552, HK G-36 K i G-36C, XM-8, przy czym dyskusyjn kwesti pozostaje niezawodno M-4 w trudnych warunkach (boto, piach, rodowisko wodne). Ze wzgldu na stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie krajowe na tego typu bro (FS GROM, przysza jednostka specjalna MW na bazie FORMOZY, siy gbokiego rozpoznania na bazie 1. Puku Specjalnego) nie wydaje si konieczne tworzenie rodzimych typw broni tej klasy. Wystarczy zakup wikszej partii (ok. 1-2 tys.) SG 551 i SG 552 lub G-36K i G-36C wraz ze specjalistycznym wyposa-eniem (ktrego cz moe pochodzi z kraju). Istotna w przypadku G-36 jest moliwo doczenia 100 nabojowego magazynka Beta, jak rwnie istnienie erkaemo-wej wersji tego karabinu (MG-36). Ta ostatnia moe zastpowa lekki karabin maszynowy (np. FN Minimi) tym skuteczniej, e strzela z zamknitego zamka (precyzja strzau) i prawdopodobnie nie wystpuj w MG-36 rwnie czste zacicia jak w Minimi. Minusem MG-36 jest trudno wymienna, lecz dodatkowo wzmocniona lufa (SIG'i posiadaj lufy niewymienne i nie maj wersji erkaemowej).

W przypadku tak specyficznej broni mona rwnie odstpi od unifikacji magazynkw z amerykaskimi, pochodzcymi z M-16, na rzecz nowoczesnych przezroczystych magazynkw z tworzywa sztucznego.


Lekki karabin maszynowy MG-36 z magazynkiem Beta 100

Karabin piechoty

Zwyke pododdziay piechoty, jak i jednostki szturmowe (powietrzno- desantowe, kawalerii powietrznej i perspektywicznej piechoty morskiej) wymagaj broni powstaej w wyniku innych zaoe. Walka piechoty prowadzona jest na wikszych odlegociach, sigajcych przewanie od ok. 100 m do nawet 800 m.

Najwaniejszymi cechami standardowej broni piechoty jest niezawodno i dobra celno przy stosunkowo niewielkiej masie broni. Jej wielko ma ju znacznie mniejsze znaczenie. Szybko operowania kbk rwnie jest istotna, lecz nie posiada takiej wagi, jak w przypadku jednostek specjalnych. Znacznie waniejsza jest uniwersalno karabinu, moliwo doczenia 40 mm granatnika, perspek-tywicznego granatnika precyzyjnego kalibru 20/25/30 mm, strzelby gadkolufowej, granatw nasadkowych, pojemnych magazynkw (70-100 nab.) i nowoczes-nego, zintegrowanego celownika- systemu kierowania ogniem. Wynika z tego, e najodpowiedniejszym ukadem standardowego kbk armii jest bullpup, umoliwiajcy uzyskanie dobrej celnoci przy zmniejszonych wymiarach i masie, lub podwyszonej celnoci przy gabarytach charakterystycznych dla broni konwencjonalnej (znacznie dusza lufa).

Koncepcyjna amunicja
20 mm karabinka
OICW

Bro ta powinna by oparta na konstrukcji Beryla (ukad wewntrzny) oraz izraelskiego Tavor'a TAR-21 (opisane poniej elementy). Z tego ostatniego mona przyj cay ukad broni, z rozmieszczeniem poszczeglnych elementw zewntrznych wcznie. Dotyczyoby to gwnie dwigni zatrzasku magazynka (przed gniazdem), zatrzasku zamka (za gniazdem magazynka, w dolnej czci kolby), moliwoci przeoenia wyrzutnika usek z prawej na lew stron, obustronnej rkojeci napinania, wymiennej lufy itp. Polska bro powinna posiada perspektywiczny ukad spustowy. Chwyt powinien mie znaczny kt nachylenia, co jest bardziej naturalne przy stosunkowo krtkiej odlegoci kolba- chwyt (bark- do) i umoliwia strzelcowi osignicie wikszej skutecznoci. Bezpiecznik- selektor ognia powinien posiada trzy pozycje (zabezpieczony- ogie pojedynczy- o. cigy) z opisem obrazkowym (bardziej czytelnym w sytuacji skrajnego wyczerpania bd stresu walki). Ogranicznik do strzelania seriami trzystrzaowymi jest cakowicie zbdny- przecitnie wyszkolony onierz potrafi samodzielnie regulowa dugo serii, a dodatkowa pozycja w bezpieczniku prowadzi do komplikacji dziaania wojsk w sytu acjach specjalnych (wyczerpanie, stres).


Izraelski kbk Tavor TAR-21

Ogranicznik jest zatem jedynie "popisem" technicznym, bez uzasadnienia sytuacj taktyczn. Bezpiecznik w pooeniu "zabezpieczony" powinien uniemoliwia ruch zarwno kurka jak i spustu, dziki czemu nawet upadek karabinu nie wywoaby przykrych konsekwencji. Przeczanie bezpiecznika- selektora powinno by w miar ciche, umoliwiajc bezszelestne podejcie do celu z broni gotow do strzau. Tu nad spustem powinna znajdowa si druga dwignia, uruchamiana palcem wskazujcym doni obejmujcej chwyt. Byby to selektor broni, umoliwiajcy wybr prowadzenia ognia pomidzy kbk (np. pooenie grne) a granatnikiem kal. 20-30 mm lub strzelb gadkolufow kal. 12,5 mm.

Ukad zatrzasku magazynka i zamka w TAR-21

Spust dziaaby w tym przypadku dla obu broni, tak jak w OICW, z t rnic, e podczas strzelania z drugiego systemu (granatnik/ strzelba) prowadzony byby ogie samopowtarzalny lub powtarzalny, nawet z przecznikiem ognia w pooeniu ognia cigego. Dziki umieszczeniu przed spustem duej uniwersalnej komory zamkowej z oson wyrzutnika usek z prawej strony (przeczanie na lew stron jest zbyteczne, gdy nie grozi poparzeniem strzelca leworcznego- okno wyrzutnika jest zamocowane w pooeniu tosamym z broni w ukadzie konwencjonalnym). Dziki moliwoci wyposaenia w nowoczesny granatnik precyzyjny (koncepcja OICW) kal. 20-30 mm karabin- granatnik zyskaby potencja bojowy broni OICW (poza systemem kierowania ogniem).

Nad oem kbk powinny si znajdowa dwa (z lewej i prawej) otwory z rkojeciami napinania. Na grnej czci oa i nad komor pocisku powinny si znajdowa wystpy umoliwiajce zamontowanie chwytu zblionego do elementu z G-36 lub uniwersalnej szyny montaowej. Na bokach i dole okadek oa mona wykona otwory do zamontowania podobnych szyn, tak jak ma to miejsce w niemieckim peemie HK UMP-45. Bardzo nisk mas kbk (niezbdn dla broni klasy OICW z powodu dodatkowego granatnika i systemu celowniczego) mona osign poprzez zastosowanie w konstrukcji broni kompozytu opartego na wknach wglowych. Jest to materia wytrzymalszy od czci metali, kevlaru i wkna szklanego oraz znacznie lejszy od nich wszystkich. Pierwszym kbk wyprodukowanym z uyciem tego materiau jest odmiana M-16- Carbon 15 wacy 1,726 kg. Bro skonstruowana z wykorzystaniem tego kompozytu byaby drosza, ni porwnywalna z elementami z aluminium czy tworzyw sztucznych, lecz minimalizacja masy powinna by w tym przypadku priorytetem. Przykadem moe by jeden z prototypw OICW. Bro czca subkarabinek, granatnik automatyczny 20 mm z zaawansowanym celowni-kiem way a 8,17 kg (!), cho w jego konstrukcji zastosowano wiele elementw z tworzyw sztucznych.


Prototypowy karabin- granatnik OICW

Newralgiczn kwesti jest magazynek broni. Obecne wymagania NATO wskazuj na konstrukcj z M-16 jako standardowy magazynek armii pastw zachodnich. Karabinek XM-8, czyli nastpca M-16/ M-4 prezentowany jest jednak z magazynkiem pochodzcym z G-36. Pozostaje pytanie, jaki magazynek bdzie posiada wyznaczajcy nowe standardy XM-29? Czy za kilka lat nie bdziemy zmuszeni do wymiany nowych polskich karabinkw z racji zmiany standardw NATO-skich? Rozwizaniem problemu moe by wymienne gniazdo (jak w G-36) umoliwiajce dostosowanie broni do rnych konstrukcji magazynka.


Autorski, koncepcyjny subkarabinek piechoty

Nowy karabin powinien by produkowany w kilku wersjach:

  • Subkarabinek
  • Karabinek
  • Karabin (duga lufa)
  • Karabin maszynowy (duga, wzmocniona lufa)


Autorski, koncepcyjny standardowy karabinek piechoty z granatnikiem 20-30 mm

Powinien mie take moliwo zamontowania:

  • 40 x 46 mm granatnika podlufowego (np. polskiej wersji M-203, prostszego w obsudze od Pallada)
  • strzelby gadkolufowej kal. 12,5 mm ze spustem zintegrowanym z karabinkowym, z zasilaniem magazynkowym, ukadem pump- action lub automatycznym
  • granatnika precyzyjnego 20-30 mm ze zintegrowanym spustem, zasilaniem magazynkowym i ukadem "odwrotnym pump- action" (np. strzelba Neostead)- zamiast ruchu "do siebie" wystpuje ruch "od siebie", lufa jest nasuwana na granat. Ukad taki umoliwiby minimalizacj przestrzeni za zamkiem, a zatem zmniejszenie wymiarw oraz masy caego systemu.

Wydaje si, e skonstruowanie takiego karabinu byoby dugotrwae, tym bardziej, e w celu "zgrania" broni naleaoby rwnoczenie skonstruowa strzelb i granatnik. Tworzenie broni powinno si zatem rozpocz ju dzi, bowiem cay system byby osigalny dopiero po ok. 4-7 latach prac.

Karabin jednostek Obrony Terytorialnej

Formacja ta posiada zazwyczaj sprzt wycofywany z jednostek operacyjnych armii. Pod pewnymi wzgldami moe on by w OT znacznie lepiej wykorzystany ni w innych pododdziaach. Wynika to ze sposobu walki tej formacji. Wikszo walk z udziaem OT bdzie prowadzona statycznie, z wczeniej przygotowanych stanowisk i z duego zasigu. Warto wspomnie e znaczna cz potencjalnych walk obronnych prowadzona byaby w terenie zurbanizowanym lub otwartym, co wymaga silnej amunicji mogcej razi cele za przeszkodami (drzwi, ciana) bd z duej odlegoci (prowadzenie ognia z dachw, kondygnacji blokw mieszkalnych, poprzez rzeki, wzdu szos itp.). Formacja ta potrzebuje zatem broni prostej, niezawodnej i taniej. Musi przy tym strzela potniejsz amunicj ni standardowa NATO-ska 5,56 x 45 mm. Znacznie mniejsze znaczenie odgrywa masa i rozmiary broni, gwnie ze wzgldu na stacjonarny charakter walk.

W posiadaniu OT znajduj si znaczne zapasy karabinkw AKM i AKMS kalibru 7,62 x 39 mm. Zarwno bro, jak i amunicja wydaj si odpowiednie dla tego rodzaju suby. Karabiny te s bowiem niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach polowych, a nabj wz. 43 charakteryzuje si lepszymi waciwociami na wikszych dystansach, ni amunicja NATO-ska 5,56 x 45 mm. Pomimo mniejszej prdkoci wylotowej (ok. 710 m/s wobec 927 m/s z CAR-15) pocisk 7,62 ma wiksze waciwoci penetracyjne, gwnie ze wzgldu na wiksz mas. Oson przed amunicj wz. 43 stanowi dopiero kamizelki kuloodporne wzmacniane stalowymi pytami, wace ok. 6 kg. Natomiast aden hem nie zapewnia przed ni ochrony. Wydaje si zatem, e AKM/ AKMS nadal moe by wyjtkowo skutecznym orem, wymaga jedynie drobnych modyfikacji, usprawniajcych jego dziaanie.

Przede wszystkim naleaoby zdemontowa duy skrzydekowy bezpiecznik- selektor ognia i zastpi go obustronnymi dwigniami wzorowanymi na broni zachodniej (HK, Tavor, M-16). Kolejnym dodanym elementem powinien by umieszczony obustronnie (w dogodnym dla strzelca miejscu) zatrzask zamka. Dziki tym dwm elementom wszelkie manipulacje broni odbywayby si bez zdejmowania prawej doni z chwytu (lewej dla strzelcw leworcznych). Kolejne dwa elementy wizayby si ze wzrostem uniwersalnoci broni. S te atwiejsze do stworzenia. Szyna montaowa pod celowniki optyczne bya ju stosowana na karabinie Hunter 341 i kbk wz.96 Beryl. Nowa szyna powinna spenia wymogi NATO (STANAG 2324).

Moliwe jest zwikszenie jej stabilnoci poprzez monta wielopunktowy, przykadowo do obsady lufy pod celownikiem szczerbinkowym (podobnie jak ostatnie przykady mocowa celownika holograficznego HSW-552.A65 na Berylu) oraz do standardowej dla AKMN szyny do montau celownikw, umieszczonej z lewej strony komory zamkowej.

Kolejne szyny do montau wyposa-enia mog zosta umieszczone na zmodernizowanym drewnianym ou. W jego bocznych czciach naleaoby wwczas wykona otwory umoliwiajce tak operacj (podobnie jak w HK UMP-45). Do oa powinien by (opcjonalnie) montowany granatnik 40 mm.

oe UMP-45 wyposaone w dodatkowy
osprzt na szynach montaowychKarabinki AKMS powinny zosta wyposaone w now, sta kolb (ze wzgldu na problemy z rozkadanymi kolbami AKMS, Tantala i Beryla powinno si zrezygnowa z montau takich konstrukcji), by moe pochodzc z PK/ UKM-2000. Przydatnym elementem byoby rwnie nowe urzdzenie wylotowe, czce funkcje tumika odrzutu i podrzutu oraz tumika pomienia wylotowego. Zmodernizowana w ten sposb bro byaby znacznie skuteczniejsza ni typowe AKM/ AKMS, a by moe rwnie od karabinkw kalibru 5,56 x 45 mm. Wersje AK jeszcze przez dugi czas mog stanowi podstawowe wyposaenie wojsk Obrony Terytorialnej, w tym najbardziej mobilnych- brygad wojewdzkich. Moliwe jest przy tym stworzenie unikalnego i podanego pakietu modernizacyjnego, majcego realne szanse eksportowe.


Karabin snajperski Galil, skonstruowany na bazie AK-47

W wyposaeniu OT przydatny byby rwnie karabin kalibru 7,62 x 51 mm. Jest to bowiem bro zapewniajca znacznie wysze waciwoci balistyczne na wikszych dystansach. Potna amunicja 7,62 mm jest w stanie skutecznie wyeliminowa cele w odlegoci nawet ponad 1000 m, a take pooone za lekkimi przeszkodami bd lekko opancerzone pojazdy. W dziaaniach formacji obronnej stanowiby bro parasnajpersk, zwaszcza z celownikami optycznymi. Wzorem dla polskiego karabinka tego typu moe by izraelski 7,62 mm Galil. Powsta on na bazie AK-47. Wydaje si zatem, e produkcja podobnego typu w polskich warunkach jest cakowicie moliwa. Rodzimy kbk powinien posiada podobne elementy, co zmodernizowane AKM/ AKMS. Przypuszczalnie zyskaby on licznych odbiorcw wrd armii dziaajcych w terenie grskim (Afganistan, Pakistan, Indie), pustynnym (Irak, kraje afrykaskie) lub stepowym (Mongolia, pastwa Afryki itp.), gwnie ze wzgldu na korzystny stosunek walorw bojowych do ceny. Wraz z wersjami subkarabinkow (do walk miejskich), wyborow (wyselekcjonowane spord standardowych karabinw, z celownikiem optycznym, now kolb i dwjnogiem) i erkaemow (z cisz luf, pojemnym magazynkiem i dwjnogiem) mgby stanowi efektywne wyposaenie rodzimych jednostek OT.