Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 229 Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 231 Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: syntax error at end of input LINE 1: ...wiadomosci) as ilosc FROM wiadomosci WHERE id_main_parenta= ^ in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 232 Warning: pg_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 233 Możliwości techniczne koalicyjnych środków kosmicznych - Cybernetyczna Gildia Strategw
[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Technika

Moliwoci techniczne koalicyjnych rodkw kosmicznych
("Pustynna Tarcza", "Pustynna Burza" 1990-1991)

Autor: hamilkar

Ponisze opracowanie napisane jest gwnie na podstawie artykuu pk A.N. Kuzniecowa, ktre ukazao si w rosyjskim czasopimie wojskowym "Wojennaja Mysl" (8-9 sierpie-wrzesie 1992) i pod wzgldem aktualnoci dotyczy okresu przed, w czasie i jaki czas po operacji "Pustynna Burza". Tam gdzie uznaem to za stosowne, dodaem informacje pochodzce z innych publikacji (w tym internetowych).
Jest to dzi opracowanie raczej historyczne. Pomimo tego uwaam, e zawarte w nim informacje nie maj jedynie historycznego znaczenia.

Rezultaty wojny w Zatoce Perskiej pokazay, e moliwoci techniczne danej strony konfliktu jak i jako posiadanego przez ni uzbrojenia i ekwipunku maj duy wpyw na przygotowanie, sposb rozpoczcia, trwanie i wynik operacji wojennych. Rwnolegle z szerokim uyciem tradycyjnych sposobw i metod prowadzenia dziaa bojowych, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wykorzystali w duym zakresie wszystkie rodzaje rodkw rozpoznania kosmicznego dla uzyskania wsprzdnych najwaniejszych nieprzyjacielskich celw, zbierania o nich danych a przede wszystkim dla biecych informacji o stanie wasnych si zbrojnych. Wskazali na to w swych wypowiedziach H. Cooper, dyrektor biura SDI (Inicjatywa Obrony Strategicznej), gen. Kutyna (US Space Command) i amerykaski sekretarz obrony R. Cheney. Dla przykadu, H. Cooper stwierdzi, e "...wojna w Zatoce Perskiej bya pierwsz wojn, w ktrej kosmos odgrywa decydujc rol".

Genera Kutyna z US Space Command (amerykaskie dowdztwo wojsk kosmicznych) powiedzia, e "...koalicyjne siy mogy osign ostateczne zwycistwo podczas wojny w Zatoce Perskiej, a agresor (Irak) by skutecznie wypierany z zajtych obszarw Kuwejtu, gdy sprzymierzeni mieli monopol w systemach satelitarnych." Sekretarz Cheney w swoim raporcie dla prezydenta USA i Kongresu, napisanym w czasie ustalania budetu obronnego na 1991-1992, stwierdzi e siy kosmiczne zostay podczas przeprowadzania operacji "Pustynna Burza" wykorzystane do maksimum. Uyto ponad 60 kosmicznych statkw zwiadowczych. Dla wielu zmieniono orbity dziaania. Wystrzelono take w kosmos kilka nowych. Niektre z satelitw penicych misj w subie dowdztw innych teatrw dziaa wojennych a take brytyjskie wojskowe satelity komunikacyjne "SKYNET", francuskie satelity systemu TELCOM oraz satelity midzynarodowych systemw INMARSAT i INTELSAT (uywane do przekazywania informacji serwisom cywilnym), zostay "nakierowane" na rejon Zatoki Perskiej. Wykorzystano informacje z satelitarnych systemw zobrazowania powierzchni ziemi "LANDSAT" (USA) i "SPOT" (Francja).

Zobaczmy, jakie byy moliwoci bojowe gwnych orbitalnych rodkw i systemw Stanw Zjednoczonych oraz ich sojusznikw a take jaka by ich rola w operacji "Pustynna Burza".

Rozpoznanie kosmiczne

W skad orbitalnych rodkw, ktre wspomagay dziaania midzynarodowych si, wchodzio ponad 20 satelitw rozpoznawczych. Byy to :

 • satelity z rodzaju imaging (KH-11), czyli takie ktrych zadaniem jest wykonywanie zdj ;
 • satelity SIGINT -signals intelligence (systemy: "Ferret", "Chalet/Vortex", "Magnum", "White Cloud", "Acquacade", "Jumpseat"), czyli urzdzenia zwiadu elektronicznego;
 • satelita-kosmiczny radar "Lacrosse".

Sprbujmy zobrazowa ich moliwoci.
Seria KH-11 ("Keyhole"); satelity zakontraktowane przez Siy Powietrzne Stanw Zjednoczonych i uytkowane przez CIA, operoway na wysokoci pomidzy 320 a 800 km, posiadajc okres ywotnoci 2-3 lat. Zebrane informacje przekazyway przelatujc nad okrelonymi miejscami nad Grenlandi i Pacyfikiem. Kady z nich zapewnia: obserwacj jednego obszaru (kilka tysicy kilometrw kwadratowych) w pasie 2.500 km z rozdzielczoci kamery rzdu kilku metrw lub szczegowe rozpoznanie kilku obszarw, kady o powierzchni okoo 10 kilometrw kwadratowych, w tym samym pasie, z dokadnoci do 15-20 cm. Wedug amerykaskich naukowcw, kady KH-11 dokonujc "nurkowania" do granic atmosfery, mg zidentyfikowa nie tylko rodzaj pojazdu ale rwnie okreli jego numer boczny i rodzaj przewoonego adunku.

Satelita "Lacrosse" w czasie trwania wojny dostarcza informacji o pooeniu i ruchach wojsk irackich oraz sygnalizowa wystrzeliwanie SCUD'w. Ponadto korzystajc ze swoich moliwoci w zakresie zwiadu radarowego mg rozpoznawa cele zamaskowane.
Satelity zwiadu elektronicznego i komunikacyjnego, "Chalet" czy "Acquacade", mog dokonywa przeszukiwania pasa czstotliwoci 20-40.000 MHz, przechwytywa sygnay radiowe i okrela miejsce ich nadania z dokadnoci do kilku kilometrw. Urzdzenia tego typu, wyposaone w ogromne (do 100 m rednicy) anteny, s najwikszymi satelitami na orbicie geostacjonarnej. Satelity systemu "White Cloud", suce do utrzymywania cznoci z atomowymi okrtami podwodnymi wyposaonymi w pociski balistyczne, podczas konfliktu w Zatoce Perskiej monitoroway ruchy okrtw irackich.

Dane uzyskane przez satelity wywiadowcze przekazywane s do gwnych, naziemnych centrw kierowania. Nastpnie wdruj one do tzw. NIPC - National Intelligence Processing Center (mona to przetumaczy jako Narodowe Centrum Przetwarzania Danych Wywiadowczych), ktre mieci si w Waszyngtonie. Ju opracowane, s przekazywane polityczno-wojskowemu kierownictwu USA. Do niedawna analizowanie "od deski do deski" odbywao si w Departamencie Obrony z zachowaniem oficjalnej hierarchii. Ten schemat zapewnia podany, ograniczony dostp do danych wywiadowczych, ale nie pozwala na przekazywanie bezporednich informacji ze zwiadu satelitarnego do dowdcw szczebla taktycznego.

I tak na przykad podczas bombardowa Libii w 1986 roku, dowdca US Navy na Morzu rdziemnym musia czeka na rezultaty rozpoznania satelitarnego przez 3 dni ! Podczas "Pustynnej Burzy", w celu szybkiego przekazywania informacji, po raz pierwszy uruchomiono system "Constant Source" ("Stae rdo"). Umoliwia on transmisj danych z NIPC, przez satelitarne kanay komunikacyjne, prosto do dowdcw rnego szczebla (z taktycznym wcznie) na irackim teatrze dziaa wojennych. Proces przekazywania informacji zabiera nie wicej ni 10 minut.

Dziki satelitom zwiadu elektronicznego (SIGINT), uzyskano informacje o postpujcych irackich przygotowaniach do ataku na Kuwejt. Kilka dni przed ofensyw wojsk Husajna satelity "Acquacade" i "Chalet" wykryy podwyszon aktywno irackich urzdze radioelektronicznych, a satelita z rodziny KH-11, skierowany w rejon Zatoki Perskiej, wykona zdjcia przemieszczajcych si ugrupowa armii irackiej do granicy z Kuwejtem. W czasie "Pustynnej Tarczy" i "Pustynnej Burzy" satelity KH-11 umoliwiay stay monitoring obszaru dziaa wojennych, dostarczajc informacji 4-6 razy na dob przy dobrej pogodzie i 2-3 razy na dob przy zwikszonym zachmurzeniu. Dziki nim mona byo okreli pooenie gwnych ugrupowa wojsk irackich i planowa ich eliminacj. Informacje zbierane przez KH-11 i satelit "Lacrosse", byy rwnie wykorzystywane do ustalania torw przelotw alianckich, lotniczych grup uderzeniowych a take do programowania tras ataku pociskw samosterujcych "Tomahawk".

Podobnie jak KH-11 i "Lacrosse", monitoring zapewniay satelity SIGINT. Wykrywano dziki nim irackie centra dowodzenia wojsk, orodki kierowania obron przeciwlotnicz; okrelano typy, tryby dziaania i pooenie stacji radiolokacyjnych; przechwytywano meldunki. Zwiad satelitarny zapewni efektywne uycie broni tzw. "precyzyjnych". Bazujc na raportach z rozpoznania orbitalnego, mona byo szybko oceni stopie w jakim dany cel zosta uszkodzony i ewentualnie zaplanowa kolejny atak.

Pomimo wszystkich korzyci ktre alianci uzyskali dziki rozpoznaniu satelitarnemu, trzeba stwierdzi, e w tej "kosmicznej machinie" byy widoczne rwnie i braki. Chocia w kocowym okresie dziaa wojennych dla potrzeb wojsk sprzymierzonych dziaao o kadej porze doby rwnoczenie 9 satelitw, obsugujcych 1400 kocwek-terminali (odbiornikw), to i tak potrzeby byy o wiele wiksze. Tempo dziaa prowadzonych przez aliantw byo wysze ni szybko z jak dostarczano i uaktualniano dane. Biorc dodatkowo pod uwag zdolnoci strony irackiej do tzw. "maskirowki" (kamufla rnego rodzaju), wiele atakw lotniczych wykonywano przeciwko sztucznym celom.

Rola satelitw SEWS (Satellite Early Warning System- satelitarny system wczesnego ostrzegania)

System SEWS obejmowa 5-6 satelitw DSP i DSP Block-14 ( DSP- Defense Support Program, czyli Wspomagania Programw Obronnych) umieszczonych na synchronicznych orbitach geostacjonarnych. Trzy z nich peniy sta sub, podczas gdy reszta (starsze pod wzgldem daty wystrzelenia) byy satelitami drugiej linii. Satelity DSP byy w stanie wykry moment odpalenia pocisku balistycznego, okreli tor jego lotu i uaktualnia informacje o nim co 12 sekund.

Satelity te posiaday zdolno do prowadzenia obserwacji w podczerwieni i do odbierania wszelkich sygnaw dotyczcych emisji ciepa. Pierwotnie byy one przeznaczone do wykrywania radzieckiego ataku rakietowego. Midzynarodowe siy w Zatoce Perskiej korzystay z ich usug w celu zwalczania operacyjno-taktycznych pociskw irackich SCUD, a waciwie ich irackich modyfikacji "Al. Husajn" i "Al. Abbas". Zmuszeni do walki z tymi mao precyzyjnymi ale gronymi z politycznego punktu widzenia pociskami (kwestia Izraela i ewentualne uycie broni chemicznej), alianci w krtkim czasie zmontowali regionalny system ostrzegania o ataku rakietowym. W jego skad wchodziy dwa satelity systemu DSP, naziemne centrum kierowania i satelity systemw komunikacyjnych (zob. dalej). Specjalne grupy lotnicze zajy si niszczeniem, wykrytych przez satelity DSP, mobilnych wyrzutni SCUD'w. Do zada tych uywano amerykaskich samolotw F-15E z zasobnikami nawigacyjno-celowniczymi LANTIRN i dziaajcych w parach brytyjskich "Tornado" GR 1 i GR 1A. W pewnym momencie "do polowa" uyto samolotw F-14 z lotniskowcw "Saratoga" i "John F. Kennedy", wyposaonych w zasobniki rozpoznawcze TARPS. Rola niszczenia pociskw bdcych w locie przypada wyrzutniom "Patriot". Sposb przekazywania informacji w tym regionalnym systemie ostrzegania by nastpujcy.

Satelita DSP wykrywa moment odpalenia pocisku i przekazywa informacj o tym do centrum kierowania i przetwarzania danych w Alice Springs (Australia). Stamtd meldunek wdrowa do dowdztwa NORAD (North American Air Defense Command - System Obrony Powietrznej Ameryki Pnocnej) Cheyenne Mountain w stanie Colorado. Tutaj rodzaj celu jaki zaobserwowa satelita by identyfikowany i okrelano jego trajektori lotu. Dane na temat miejsca odpalenia i spodziewanego miejsca upadku pocisku transmitowano nastpnie, za porednictwem kanaw satelitarnych, do oddziaw amerykaskich i wadz Arabii Saudyjskiej bd Izraela, ktre otrzymyway je na okoo 1,5 do 2 minuty przed upadkiem rakiety. Czas ten by raczej wystarczajcy dla rozpoczcia akcji majcych na celu zminimalizowanie ewentualnych strat.

Satelity meteorologiczne

W celu otrzymywania aktualnych informacji o stanie pogody na obszarze dziaa wojennych, siy sojusznicze uyway midzynarodowych, cywilnych systemw satelitarnych takich jak np. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) oraz obronnego, meteorologicznego satelitarnego programu DMSP (Defense Meteorological Support Program), w skad ktrego wchodziy trzy satelity DMSP 5D-2. Dane meteorologiczne trafiay do naziemnych stacji w Fairchild AFB, Wash i Keana Point, gdzie byy nagrywane na tamy magnetofonowe i archiwizowane. Potem, po waciwej obrbce wysyano je za porednictwem czy satelitarnych do Air Weather Services Air Force Global Weather Center, ktre znajdowao si w bazie Offutt w Nebrasce a take do Navys Fleet Numerical Oceanography Center w Monteray w stanie Kalifornia. Dopiero z tych dwch orodkw dane szy dalej do konkretnych jednostek wojskowych i baz.

Do rozpoznania meteorologicznego uywano take rosyjskich satelitw METEOR-2 i METEOR-3s. Brak jest jednak oficjalnych danych co do stopnia ich zaangaowania w konflikcie.

Komunikacja satelitarna

Podczas operacji "Pustynna Tarcza" i "Pustynna Burza", sprawne dowodzenie na poziomie strategicznym, operacyjno-taktycznym i taktycznym zapewniay satelitarne systemy komunikacyjne. Korzysta z nich zaczto ju na pocztku "Pustynnej Tarczy" kiedy to dwa pododdziay wyposaone w sprzt cznoci satelitarnej, wysane zostay 7 sierpnia 1990 roku do Arabii Saudyjskiej razem z pierwszymi jednostkami szybkiego reagowania. W miar upywu czasu ilo sprztu sucego do komunikacji satelitarnej wzrastaa. Wedle sw amerykaskiego generaa Cassity'ego (Joint Staff Directorate for C3 Systems), w cigu pierwszych 90 dni konfliktu zgromadzono w Zatoce wicej sprztu tego typu ni posiadano w Europie przez ostatnie 40 lat. Gwnymi elementami zapewniajcymi komunikacj satelitarn byy:

 • DSCS (Defense SatelliteCommunications System - system komunikacyjnych satelitw obrony), umoliwia komunikacj pomidzy dowdztwami wielonarodowych si zbrojnych a take z centrami rzdowymi. Nominalnie skada si z 5 satelitw czynnych i dwch rezerwowych. Jako wsparcie suyy mu 3 starsze satelity NATO 3.
 • FLTSATCOM (Fleet Satellite Comunications - komunikacja satelitarna floty), system umoliwiajcy komunikacj US NAVY. W szczeglnoci pozwala on na wysyanie danych do okrtw uzbrojonych w pociski samosterujce "Tomahawk".
 • LEASAT (Leased Satellite -wypoyczone od firmy Hughes), skada si z trzech satelitw "Syncom IV" i by rwnie wykorzystywany przez US NAVY;
 • "Gapfiller" - jeszcze jeden system dla US NAVY, tym razem pomocniczy, skadajcy si z trzech satelitw "Gapfiller" 1, 2 i 3;
 • MACSAT (Marine Corp Satellite - satelita piechoty morskiej), may aparat zapewniajcy piechocie morskiej komunikacj na szczeblu taktycznym;
 • AFSATCOM (Air Force Satellite Communications - system komunikacji satelitarnej powietrznych si zbrojnych Stanw Zjednoczonych), oznaczajcy cele dla strategicznych bombowcw B-52;
 • TACSATCOM (Tactical Satellite Communications), umoliwiajcy komunikacj na szczeblu operacyjno-taktycznym i taktycznym;

a take,

 • Skynet-4; brytyjski wojskowy satelita komunikacyjny;
 • wypoyczone kanay komunikacyjne od koncernw Intelsat i Inmarsat.

Oprcz wyszczeglnionych powyej systemw do komunikacji ldowej, naley wspomnie rwnie o dwch systemach zapewniajcym przekaz danych w czasie rzeczywistym pomidzy satelitami rozpoznawczymi a naziemnymi centrami kontroli. I tak:

 • system SDS (Satellite Data System), ktrego satelity nie znajduj si na orbitach geostacjonarnych, ale umieszczone s na eliptycznych, p-synchronicznych orbitach typu "Molnya", zoptymalizowanych do "pokrycia" obszaru bieguna pnocnego. Gwnym zadaniem SDS byo przekazywanie w czasie rzeczywistym obrazw z satelitw serii KH-11. Podczas wojny w Zatoce w uyciu byy dwa takie aparaty SDS F-5 i SDS F-5A.
 • system TDRSS (Tracking and Data Relay Satellite System), wasno NASA . Przekazywa w czasie rzeczywistym gwnie dane z satelity-radaru "Lacrosse".

Satelity LANDSAT i SPOT

Do poowy 1990 roku siy zbrojne USA posiaday stare, 25-oletnie mapy topograficzne rodkowego Wschodu. Taki stan rzeczy by niedopuszczalny wobec przewidywanych dziaa wojennych. W tym te celu posuono si satelitami typu LANDSAT, ktre byy w stanie rozpozna i sfotografowa 30 metrowej szerokoci pasy terenu. Zdjcia te byy przesyane do DMA (Defense Mapping Agency). Zastosowane techniki umoliwiay produkcj map z dokadnoci do 10 metrw. Mapy te byy z kolei uaktualniane przez francuskie satelity SPOT, posiadajce zdolnoci stereoskopowej obrbki zdj.

Satelity systemw LANDSAT i SPOT byy pniej take wykorzystywane do szacowania zniszczenia rodowiska spowodowanego przez ponce szyby naftowe oraz do dokadnej lokalizacji zniszcze wojennych.

Satelity systemw nawigacyjnych

Mwic o nawigacji podczas wojny w Zatoce naley wspomnie o dwch systemach satelitarnych, ktre j umoliwiay. Jednym z nich jest mniej znany szerokiemu ogowi system "Transit". Pozwala on zgrupowaniom okrtw na dokadne oznaczenie miejsca pooenia. Drugim, i chyba o wiele bardziej znanym jest system NAVSTAR, ktrego satelity zostay umieszczone na p-synchronicznych orbitach koowych Umoliwi on dziaanie synnego GPS (Ground Positioning Systemi), systemu sucego do orientacji w terenie. Najwiksz skuteczno GPS posiada (i tu si nic nie zmienio), gdy 3 lub 4 satelity konstelacji NAVSTAR znajduj si ponad odbiornikiem, uytkownikiem lub ponad horyzontem. Pozycja jest wtedy oznaczana z dokadnoci do 18 metrw. Wypada doda, e dotyczy to tylko aparatw GPS uytkowanych przez wojsko. Cywilne wersje nie s tak dokadne i bd pomiaru moe tutaj doj do 100 metrw.