Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 229 Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 231 Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: syntax error at end of input LINE 1: ...wiadomosci) as ilosc FROM wiadomosci WHERE id_main_parenta= ^ in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 232 Warning: pg_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 233 Operacje połączonych rodzajów wojsk - Cybernetyczna Gildia Strategw
[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Taktyka i strategia wojenna

Operacje poaczonych rodzajw wojsk

Autor: Zaq

Wszystkie nowoczesne armie mog rozwija formacje poczonych rodzajw wojsk, zoonych z jednostek pancernych i piechoty zmotoryzowanej. Np. armia brytyjska ma brygady skadajce si z pukw pancernych i batalionw piechoty, z ktrych kady jest samodzieln jednostk bojow, ale istnieje moliwo byskawicznego ich przeformowania w grup bojow o skadzie : puk zmechanizowany, dwie kompanie czogw oraz grupa bojowa piechoty.

Oznaczenie formacji i jednostek wojskowych czsto powoduj nieporozumienia, poniewa niektre kraje zachoway nazwy tradycyjne. Np. wikszo armii nazywa jednostk podstawow batalionem; jest on zazwyczaj dowodzony przez podpukownika albo majora i liczy 400 do 600 ludzi. Podczas gdy armia Stanw Zjednoczonych i wikszo maj bataliony piechoty, czogw, artylerii i inne, to armia brytyjska uywa nazwy batalion wycznie w stosunku do piechoty, nazywajc jednostki artyleryjskie, pancerne i inynieryjne - pukami.

Zgrupowanie kilku batalionw nazywa si w jednych armiach brygad, a w innych pukiem. Nieporozumienie wyrasta z faktu, e w niektrych armiach, jak w brytyjskiej, brygad dowodzi genera brygady, podczas gdy w innych np. w amerykaskiej, dowdc jest pukownik. W armiach takich, jak francuska czy rosyjska, ktre uywaj puku jako formacji taktycznej, jest on dowodzony przez pukownika, a dowdcami batalionw s oficerowie w stopniu majora. Nastpny szczebel, dywizja, jest prawie niezmiennie dowodzony przez generaa-majora i jest zazwyczaj najwiksz formacj poczonych rodzajw wojsk.

Trzeba pamita, e nawet tam, gdzie nazewnictwo i organizacje w rnych armiach wydaj si na pozr podobne, mog kry si pod nimi bardzo znaczne rnice w liczebnoci armii i sprztu a zatem w potencjale bojowym. Np. dywizja armii rosyjskiej jest nieco mniejsza od cikiej dywizji armii Stanw Zjednoczonych.

Artyleria

Znaczenie jednostek artylerii jako broni taktycznej datuje si od lat 60tych, kiedy to dziaa samobiene uatwiy szybsze przemieszczanie, a wiksza donono i kaliber wzmocniy skuteczno ognia. Jedn ze szczeglnych zalet artylerii jest jej elastyczno taktyczna, ktra umoliwia ruchomo ognia i jego koncentracje w penym zakresie, na jaki pozwala system dowodzenia i cznoci. Tote wszystkie armie wiata wczaj jednostk artylerii do swojej brygady albo jednostki rwnowanej, zazwyczaj w postaci pukw albo jednostki rwnowanej, zazwyczaj w postaci pukw albo batalionw samobienych dzia 155 mm. Dalsze oddziay artyleryjskie - cikie armaty, wyrzutnie rakiet i taktyczne jednostki kierowane - s utrzymywane na szczeblu dywizji, korpusu i armii lub frontu, gdzie mog by uyte pod kontrola naczelnego dowdztwa.

Wojska inynieryjne

Truizmem jest twierdzenie, e nigdy nie ma do saperw. Mobilno, wynikajca z mechanizacji, zaley od przygotowania inynieryjnego i naprawy drg, a zwaszcza od budowy mostw i usuwania przeszkd. Do tego renesans min stworzy dalsze zapotrzebowanie na saperw do ich rozbrajania.

Lotnictwo

Jestemy wiadkami fenomenalnego wzrostu zastosowania migowcw w walkach ldowych. migowce wczyy si do wojny na ladzie, dodajc do swoich tradycyjnych ju zada : cznoci, rozpoznania i transportu: now, niezmiennie wan, zdolno - zwalczania wojsk pancernych. W rezultacie trzeba przeznaczy potne rodki na zwalczanie migowcw przeciwpancernych. Poniewa najlepsz broni do wyszukiwania, atakowania i niszczenia migowcw jest, oglnie rzecz biorc, inny migowiec, wikszo armii ma jednostki lotnicze w swoich brygadach frontowych jako integralne czci skadowe albo przydzielone do bezporedniego wsparcia okrelonych operacji militarnych.

Doktryna armii USA

Obecna doktryna operacyjna armii Stanw Zjednoczonych, powstaa w roku 1982 i bazuje na koncepcji Air Land Battle 2000, jest znacznie agresywniejsza od doktryn wczeniejszych i szuka szansy w jak najwczeniejszym odebraniu inicjatywy agresorowi. Doktryna ta opiera si na 4 dogmatach :

Inicjatywa : nieprzyjaciel powinien by stron reagujc na siy Stanw Zjednoczonych, a nie odwrotnie.

Gboko : to koncepcja trjwymiarowa, ktrej elementami zasadniczymi s czas, dystans i uyte zasoby.

Zwinno : zdolno dziaania i przeciwdziaania szybciej, ni nieprzyjaciel.

Synchronizacja : wymaga koordynacji z jednostkami wyszego i niszego szczebla, innymi siami oraz sojusznikami.

Na szczeblu operacyjnym doktryna wymaga trjpoziomowego widzenia pola bitwy z 3 rwnolegymi, nierozerwalnie zwizanymi i jednakowo wanymi polami bitwy, zwanymi gbokim, otaczajcym i tyowym. Walka w gbi obejmuje opnienie, przerwanie albo, najlepiej, zniszczenie drugiego, trzeciego i dalszych rzutw nieprzyjaciela. Poniewa jest to ognisko systemw dowodzenia, kierowania i cznoci zwaszcza w relacji do kwater gwnych sub poczonych i sojusznikw, wiec kluczowym szczeblem walki w gbi jest korpus, chocia dywizja i brygada te mog toczy walk w gbi ugrupowania nieprzyjaciela.

Fundamentalne dla operacji ofensywnych armii USA jest 5 cech charakterystycznych, mianowicie koncentracja, zaskoczenie, szybko, elastyczno i zuchwao. Pierwsze 4 zasady s zrozumiae same przez si, natomiast pita jest widziana jako wymg rwnowagi miedzy usprawiedliwionym ryzykiem taktycznym, a hazardem na polu walki.

Nowa doktryna wymaga take zmiany w stylu obrony i zdaje si uwypukla obron agresywn, nie precyzujc, czym to si faktycznie rni od wczeniejszych zasad prowadzenia walki. Celem jest powstrzymanie postpw nieprzyjaciela i zmuszenie go do rozwinicia tam, gdzie napotka kontratak, prawdopodobnie ze strony wyznaczonych rezerw, ktre mog stanowi do 1/3 si.

Doktryna armii rosyjskiej

Rosyjska doktryna taktyczna przewiduje wysokie tempo operacji, co w zasadzie oznacza byskawiczne osigniecie celw walki, wymaga 40 do 50 km postpu dziennego w operacjach konwencjonalnych. Nastaje te na cigo ataku wykorzystujcego taktyk rzutw, ktre nie maj bezporedniego odpowiednika zachodniego. Obronie powica si niewiele uwagi. Nie jest ona nigdy praktykowana na szczeblu powyej dywizji, a nawet na niszych szczeblach jest traktowana jako chwilowy wybieg stosowany przez jednostki, ktre robi krtkie przerwy w postpie do przodu, albo zostay przejciowo zatrzymane przez nieprzyjaciela.

Rosyjskie formacje szturmowe s zazwyczaj zorganizowane w 3 ugrupowania, zwane pierwszym rzutem, drugim rzutem i rezerw. Pierwszy rzut obejmuje gwne elementy wojska, od jednej do dwch trzecich jego caej siy, oraz wikszo czogw i artylerii. Drugi rzut ma najwaniejsze zadanie - zadanie utrzymania tempa ataku, zwaszcza na gwnej osi ataku, jakie ma pierwszy rzut. Alternatywnie, jeeli atak pierwszego rzutu jest udany, drugi rzut moe by uywany do dalszego posuwania si do przodu po gwnej osi, albo w nowym kierunku.

Aby osign tempo dziaa i wymagane postpy dzienne, rosyjskie jednostki taktyczne kad nacisk na szybkie ataki, zwaszcza z linii marszu, byskawiczne pokonywanie przeszkd, uywanie oddziaw transportowych przez migowce albo wojsk spadochronowych na czele jednostek przednich i poruszanie si zarwno w dzie jak i w nocy. Wymaga to cisego i wszechstronnego wspdziaania , a dyscyplina ruchw jest bardzo ostra, bdc cisle nadzorowan przez sub ruchu, ktra jest odpowiednikiem zachodniej policji wojskowej - andarmerii.