Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 229 Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 231 Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: syntax error at end of input LINE 1: ...wiadomosci) as ilosc FROM wiadomosci WHERE id_main_parenta= ^ in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 232 Warning: pg_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 233 Dowodzenie, nadzór i łączność - Cybernetyczna Gildia Strategw
[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Taktyka i strategia wojenna

Dowodzenie, nadzr i czno

Autor: Zaq

Dowodzenie polem bitwy, nadzr nad nim i czno (C3 - Command, Control and Communications), staj si coraz waniejsze w miar, jak wzrastaj : zoono, obszar geograficzny, szybko reakcji i moliwo wojsk ldowych. Miar wagi przykadanej do C3 jest to, e w dobie skpych rodkw finansowych na obron, adne armie zachodnie nie pozwalaj sobie na redukcje wydatkw w tej dziedzinie. Zamiast tego utrzymuj osignity poziom, a w niektrych wypadkach nawet go podnosz. Jako przykad : wrd licznych systemw C3, zakupionych obecnie przez armie Stanw Zjednoczonych, znajduj si : system kontroli manewrw (MCS - Maneuvre Control System), czyli zautomatyzowany system dowodzenia i kontroli; ruchomy sprzt cznoci (MSE - the Mobile Subscriber System) do cznoci taktycznej i SINCGARS-V, nowa rodzina polowej sieci radiowej. Fundusze na zakupy tylko tych 3 systemw w latach budetowych 1985-88 (wcznie wyniosy 3.288 milionw dolarw po cenach z roku budetowego 1986.

Dowodzenie staje si coraz bardziej skomplikowane i czasochonne, a wszystkie armie odkrywaj, ze przestarzae metody organizacji, obsady i dziaania sztabw nie odpowiadaj potrzebom dnia dzisiejszego. W rezultacie wprowadz systemy automatycznego przetwarzania danych (ADP -automated data processing) komputery do pomocy w przetwarzaniu informacji i danych wywiadowczych oraz we wprowadzaniu danych, na ktrych mona bazowa podczas podejmowania decyzji. W systemach bardziej zaawansowanych technicznie, komputery s sprzone z sieci cznoci taktycznej, co umoliwia im wzajemna aktualizacje i tam, gdzie im wolno, odczytywanie bankw informacji. Szczeglnych zastosowaniem tych systemw jest artyleria, gdzie zautomatyzowane systemy stay si niezbdne do koordynacji, kontroli i uzupenienia informacji artyleryjskich.

Trzeci element C3, telekomunikacja, stawia inne wymogi ni dwa pozostae dziaania. Moe najwiksz ostatnio zmian w podejciu do cznoci jest fakt, e nowe elementy wyposaenia, jakie wprowadzano kiedy zazwyczaj czciami, s obecnie rozmieszczane jako kompleksowe systemy, jak np. Ptarmigan i RITA. Daje to korzyci w postaci niszej ceny jednostkowej dziki zakupowi w wikszych ilociach, a take zapewnienia wyszego stopnia wspoperatywnoci miedzy podsystemami, ni to miao miejsce w przeszoci. Jednak to oznacza take, ze rozwijanie systemw do gotowoci bojowej trwa duej i ze s one bardziej podatne na problemy techniczne, przez co staja si drosze.

C3 Rosyjskie

Wszystkie rosyjskie polowe kwatery gwne s zorganizowane w podobny sposb, a rni si tylko wielkoci. Kontrola jest przeprowadzana przez acuch punktw dowodzenia. Dowdca jest w przednim punkcie dowodzenia, jakie 5 km od linii styku wojsk, kontrolujc oddziay pierwszego rzutu w walce. Gwny punkt dowodzenia jest usytuowany na gwnej osi okoo 5-15 km od linii walki i znajduje si pod komend starszego oficera sztabowego. Zapasowy punkt dowodzenia mieci si w podobnej odlegoci od linii boju, ale dostatecznie daleko od punktu gwnego, aby przetrwa redniej siy atak nuklearny, i z wystarczajc zaog, aby przej i zapewni cigo kontroli. Gwny i zapasowy punkt dowodzenia zamieniaj si miejscami mniej wicej 3 razy w okresie doby. Wreszcie jest punkt kontrolny sub tyowych, nastpne 5-15 km do tyu za gwnym punktem dowodzenia, odpowiedzialny za kontrol logistyki.

Rosyjskie kwatery gwne taktyczne przemieszczaj si bardzo czsto, stwarzajc przez to nie tylko problem nie tylko problem dla nieprzyjacielskich rodkw podsuchu, lecz rwnie powane wyzwanie dla wasnych wojsk. Na wyszych szczeblach (dywizji i na tyach) wicej zaufania pokada si w systemach mikrofalowych (radioprzekaniki) i cywilnej cznoci midzymiastowej, ale moe si okaza, e oglnie rzecz biorc, s one mniej skomplikowane, ni ich zachodnie odpowiedniki, a przez to prawdopodobnie pewniejsze i trwalsze.

Wikszo wojskowego sprztu elektronicznego w Rosji wci jest oparta na lampach elektronowych, technologia ta wprawdzie prymitywna lecz wytrzymaa mechanicznie a take odporna na rodowisko wibracji elektromagnetycznych. Tego typu elektronika jest jednak cisza i bardziej zawodna, ni nowoczesny sprzt zachodni. Dalszym czynnikiem jest struktura dowodzenia armia rosyjsk oparta na kontroli odgrnej, co oznacza , e na dole jest dozwolona tylko ograniczona elastyczno i inicjatywa. Redukuje to ilo sieci radiowych i w lad za tym, liczb dokonywanych pocze. Systemy cznoci s odbiciem tego sposobu walki, cho rwnie bierze si pod uwag zdolno nieprzyjaciela do zakcania i podsuchiwania transmisji elektronicznych. Poza tym armia rosyjska cigle jeszcze popiera uywanie sygnalizacji rcznej i wietlnej. Technika prawdziwie pierwotna, ale dziaa !!

C3 Amerykaskie

Armia Stanw Zjednoczonych stosuje obecnie taktyczne systemy radiowe, bazowane na tradycyjnych sieciach radiowych pracujcych w pasmach wysokich i bardzo wysokich czstotliwoci (HF i VHF), z niektrymi wyspecjalizowanymi uytkownikami (np. ziemia - powietrze) posugujcymi si czstotliwociami jeszcze wyszymi. W uytku s dwa gwne systemy: AN/VRC-12, przewoona na pojazdach i przenona AN/PRC -77. W toku dowiadcze jest bardzo wany program dla jednokanaowego podsystemu radia nadziemnego i napowietrznego bardzo wysokiej czstotliwoci (SINCGARS-V - Single Channel Ground and Airborne Radio Subsystem - VHF), ktry dostarczy nowej generacji urzdze. S one lekkie i pewne, oparte na najnowoczeniejszych technikach mikroprocesorowych. S one zdolne nie tylko do cakowicie zabezpieczonych transmisji fonicznych, lecz rwnie do przetwarzania danych, co jest stale rosncym zapotrzebowaniem dzisiejszego pola bitwy. Jednak najbardziej interesujcym aspektem jest to, ze zmiany czstotliwoci bd wykorzystywane do uzyskania wyszego stopnia zabezpieczenia przed przeciwzaguszaniem ECCM (electronic counter-counter-measures), co oznacza, ze urzdzenie nadaje na jednej czstotliwoci tylko przez mikrosekund.

Jak inne armie, tak i amerykaska wkada wiele wysiku w rozwj systemu kontroli manewrw MCS (Maneuver Control System), aby wyposay dowdc polowego i jego sztab w automatyczn pomoc w kontrolowaniu pola bitwy. System bdzie znany jako Sigma i prawdopodobnie bdzie bardzo skomplikowany. Obecnie w subie mikrokomputer, zwany taktycznym komputerem kocowym TCT (Tactical Computer Terminal) i urzdzenie raczej wikszej mocy TCS (Tactical Computer System). Szczeglny system, obecnie w opracowaniu, wprowadziby caa map pola bitwy do bazy danych, ktra dodaaby obraz nie tylko podobny do map papierowych, lecz pokazaby rwnie trjwymiarowe odwzorowanie kadego punktu na mapie w dowolnym kierunku.