[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona główna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobór
Faq
Stratedzy
  
Aktualności
Akademia
Taktyka i strategia
Armie świata
Technika
Zbrojownia
Słynne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do pożyczek

Blog technologiczny

Leksykon

1. RADAR - "ang. Radio Detecting And Ranging, system radiolokacyjny, którego zasada jest oparta na wykorzystaniu zdolności do odbijania przez obserwowane obiekty wysyłanego przez nadajnik promieniowania elektromagnetycznego (zwykle fal radiowych); także nazwa urządzenia (radiolokatora) opartego na tej zasadzie - odbite promieniowanie (echo radarowe) jest wychwytywane przez odbiornik, co jest obrazowane na ekranie. Radar dopplerowski - radiolokator, w którego działaniu jest wykorzystywane zjawisko zmiany częstotliwości odbieranych fal podczas ruchu nadajnika i odbiornika względem siebie (*Dopplera zjawisko). Radar jest stosowany do wykrywania obiektów, określania ich położenia, kierunku i prędkości poruszania się. Za pierwszy radar uważa się urządzenie radiolokacyjne zastosowane 1936 na pasażerskim parowcu Normandie."

2. RADIOLATARNIA - "naziemna radiostacja nadająca stale sygnał o określonej częstotliwości, modulacji i charakterystyce kierunkowej; wykorzystywana w nawigacji morskiej i lotniczej."

3. RADIOLOKACJA - "wykrywanie obiektu i określanie jego położenia względem obserwatora za pomocą fal radiowych (mikrofal); aktywna - radiolokator (radar) wysyła fale radiowe i odbiera echo radiolokacyjne lub sygnał nadany przez obiekt lokalizowany; pasywna - urządzenie radiolokacyjne (np. radionamiernik, radiokompas) tylko odbiera fale radiowe; stosowana w technice wojskowej, nawigacji lotniczej i morskiej, regulacji ruchu pojazdów, pomiarach meteorologicznych, obserwacjach astronomicznych itp."

4. RAF(Royal Air Force) - Królewskie (Angielskie) Siły Powietrzne

5. RAKIETOWE MATERIAŁY PĘDNE - "substancje zdolne do egzotermicznego rozkładu lub spalania z wydzieleniem dużych ilości ciepła i gorących gazów, stanowiące źródło energii w silnikach rakietowych; mogą być wieloskładnikowe - mieszaniny związków, z których jedne pełnią funkcję paliwa, a drugie utleniacza, np. ciekła mieszanina nitrometanu i kwasu azotowego, stała żywica (paliwo) z zawieszonymi w niej cząstkami azotanów lub nadchloranów (utleniacze), albo jednoskładnikowe - związki chemiczne ulegające katalitycznemu rozkładowi, np. nadtlenek wodoru."

6. RAM(Radar Absorbent Material) - materiał pochłaniający radarowe promieniowanie E-M

7. Rejon kluczowy - to wyznaczony przez dowódcę obszar lub obiekt w pasie (rejonie) obrony, który decyduje o jej trwałości. Jego utracenie powoduje, że nacierający uzyskuje przewagę lokalną. Jeśli jednak przeciwnik uchwyci go, obrońca powinien dążyć wszelkimi sposobami do jego odzyskania.

8. Rejon oddziaływania - obszar geograficzny, w którym dowódca danego szczebla organizacyjnego jest w stanie wpłynąć bezpośrednio na przebieg działań, wykorzystując posiadane siły i środki (będące pod jego dowództwem lub kierownictwem).

9. REWOLWER - "krótka, ręczna broń palna do walki na bliską odległość (do 50 m); kaliber zwykle 4-12 mm; rewolwer ma magazynek nabojów w kształcie bębna, który obraca się za każdym pociągnięciem spustu; rewolwery znane są od XIX w.; popularne typy: colt, nagan, smith-wesson."

10. RIPL - Reconnaissance and Interdiction Planning Line - linia rozpoznania i izolacji rejonu działań

11. ROZ - Restricted Operation Zone - zastrzeżona strefa działań

12. Rozpoznanie techniczne - ma na celu zbieranie informacji o sytuacji technicznej w określonym rejonie.

13. RWR(Radar Warning Receiver) - system ostrzegający pilota o włączeniu nieprzyjacielskiego radaru