[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Leksykon

1. PANCERZ AKTYWNY - Pancerz z naniesionymi nakładkami z materiałem wybuchowym w celu zakłócenia strumienia kumulacyjnego. Na pancerz nakłada się cienkie warstwy materiału wybuchowego umieszczonego po stronie zewnętrznej pancerza zasadniczego. Czoło strumienia kumulacyjnego powoduje detonację małej ilości materiału wybuchowego umieszczonego w wydzielonej przestrzeni, która jest jednak wystarczająca do zakłócenia szyku kawałków strumienia, wytrącenia ich z zajmowanego toru. Zmniejszenia prędkości, a tym samym ograniczenia ich skuteczności.

2. PANCERZ WARSTWOWY - Pancerze nowoczesnych czołgów mogą mieć różną budowę. Wszystkie one zostały tak zaprojektowane, aby jak najskuteczniej chronić wnętrze czołgu przed pociskami kumulacyjnymi, jak również przeciwpancernymi pociskami rdzeniowymi. Nowoczesne czołgi posiadają pancerze warstwowe wykonane (np. pancerze typu Chobham) wykonane z różnych materiałów, mogące stawiać duży opór i zakłócać działanie pocisku rdzeniowego. Jest wykonany z płyt stalowych i aluminiowych, wzmocnionych włóknem sztucznym i materiałami ceramicznymi, umieszczonymi między warstwami metalu.

3. PANCERZOWNICA - "ręczna broń piechoty do zwalczania celów opancerzonych na odległość do kilkuset metrów za pomocą pocisków kumulacyjnych; pancerzownicę wprowadzono podczas II wojny światowej (m.in. niemieckie panzerfausty, amerykańska bazooka). Często pancerzownicą nazywa się granatnik przeciwpancerny."

4. PATRIOT - "amerykański przeciwlotniczy system rakietowy; składa się m.in. z wyrzutni, pocisków rakietowych (również o nazwie Patriot, o zasięgu około 80 km, samonaprowadzających się w ostatniej fazie lotu) i stacji radiolokacyjnych (patrz: radiolokacja) - do wykrywania i śledzenia celów oraz naprowadzania rakiet na cel; rosyjskim odpowiednikiem Patriot jest system S-300 PMU."

5. PDP - Połączone Działania Powietrzne

6. PGM(Precision Guided Munitions) - broń naprowadzana precyzyjnie (głównie pociski rakietowe i bomby)

7. PIECHOTA - "jeden z głównych rodzajów wojska od starożytności do czasów obecnych; współcześnie - zmechanizowana; jej specjalne rodzaje: górska, morska, oddziały powietrzno-desantowe."

8. PISTOLET - "krótka, ręczna broń palna; w użyciu od XVIw.; od końca XIXw. są używane pistolety automatyczne (samopowtarzalne) - oddanie kolejnego strzału, jeśli są naboje w magazynku, wymaga tylko ściągnięcia spustu. Magazynek pistoletu znajduje się najczęściej w kolbie; pistolety są przeznaczone do strzelania na odległość do 50 m, a ich kaliber wynosi ok. 4-11,5 mm; popularne typy: browning, colt, walther, parabellum."

9. PISTOLET MASZYNOWY - "potocznie automat, ręczna broń palna przystosowana do prowadzenia ognia ciągłego (do kilkuset strzałów na min.) na odległość do ok. 250 m; zasilanie z wymiennych magazynków naboi."

10. PLUTON - "wojskowy pododdział w różnych rodzajach wojsk; wchodzi w skład kompanii (baterii, szwadronu)."

11. POBÓR - zaciąg do wojska.

12. POCISK - "bryła o opływowym kształcie zrzucana (np. bomba z samolotu) lub miotana (dawniej np. z katapulty, obecnie z broni palnej lub wyrzutni); pocisk służy do rażenia celów na odległość lub innych zadań (zadymianie, oświetlanie, wzniecanie pożarów); zależnie od rodzajów broni rozróżnia się pociski strzeleckie (do nabojów do pistoletów, karabinów itp.), artyleryjskie (do dział), manewrujące (bezzałogowe samoloty, np. Cruise) i pociski rakietowe."

13. POCISK RAKIETOWY - "rakieta, pocisk przenoszący ładunek bojowy za pomocą silników rakietowych; pociski rakietowe mogą być niekierowane lub kierowane (wyposażone w urządzenia do zdalnego kierowania ruchem), wśród których są kierowane zdalnie (z miejsca poza pociskiem) oraz pociski z samonaprowadzaniem; pociski rakietowe dzielą się na klasy (np. ziemia-ziemia, ziemia-powietrze), mogą być burzące, odłamkowe, jądrowe, chemiczne i in.; pociski rakietowe strategiczne (dalekiego zasięgu, do kilkunastu tys. km) mają zwykle głowice bojowe jądrowe. Zob. też Patriot, SCUD, Mistral."

14. POCISK TYPU HEAT - Pocisk kumulacyjny przeciwpancerny z materiałem kruszącym (ang. High Explosive Anti-Tank). Zasada działania polega na utworzeniu strumienia gorących gazów z cienkościennej wkładki kumulacyjnej umieszczonej we wgłębieniu ładunku kruszącego. Strumień ten ma możność drążenia otworu w pancerzu.

15. Polowe środki łączności - środki łączności umieszczone na środkach mobilnych i rozwijane w polowym systemie łączności.

16. Pozycje obrony - pas (odcinek) terenu przygotowany do prowadzenia walki obronnej. Pozycja obrony obejmuje kilka batalionowych rejonów obrony rozbudowanych systemem punktów oporu powiązanych ze sobą ogniem i zaporami inżynieryjnymi.

17. PPM - punkt początku manewru

18. Przeciwnatarcie - to forma operacji zaczepnej przygotowywanej w toku działań obronnych. Polega ono na przejściu do działań zaczepnych większości sił prowadzących dotychczas operację obronną, a jego celem jest rozbicie głównego zgrupowania wojsk przeciwnika, odzyskanie utraconego obszaru i przejęcie inicjatywy strategicznej. Przejście do przeciwnatarcia oznacza zmianę dotychczasowego charakteru prowadzonych działań.

19. Przeciwuderzenie - forma działań zaczepnych prowadzonych w toku operacji obronnej w celu rozbicia przeciwnika, który się włamał w głąb obrony, odzyskania utraconego obszaru oraz odtworzenia w całości lub części pierwotnego położenia. Przeciwuderzenie kończy się z zasady przejściem do obrony na opanowanej rubieży, a w sprzyjających warunkach przejściem do przeciwnatarcia.

20. Przedni skraj obrony - to przednia granica rozmieszczenia jednostek bojowych sił lądowych z wyjątkiem rejonów, w których działają siły osłonowe lub blokujące, utworzona w celu koordynacji wsparcia ogniowego, obsadzenia pozycji lub kierowania manewrami, wskazująca najbardziej wysunięte pozycje wojsk własnych w operacji wojskowej, w określonym czasie.

21. Przednia linia obrony - wytyczona w dogodnym terenie linia łącząca czołowe punkty oporu w nakazanym pasie (rejonie) obrony. Służy ona do koordynacji ognia i manewru. Od niej rozpoczyna się głębokość obrony.

22. Punkt ciężkości - to ześrodkowanie w określonym miejscu i czasie takich sił i środków rażenia, bądź samego rażenia, które umożliwią osiągnięcie zakładanego celu operacji (walki).

23. Punkt kontaktowy - w działaniach lądowych łatwy do zidentyfikowania punkt w terenie, w którym dwie lub więcej jednostek powinno nawiązać kontakt. W operacji powietrznej pozycja w której dowódca zadania nawiązuje łączność radiową z agencją ruchu powietrznego.

24. Punkt połączenia - łatwy do zidentyfikowania punkt terenowy, gdzie wojska wycofujące się spotykają się z jednostkami wojsk własnych. W przypadku gdy jedna z jednostek zajmuje stałe pozycje bojowe punkty połączenia wyznacza się na drogach podejścia do rejonu/rubieży obrony bądź linii działania elementów ubezpieczenia. Punkt połączenia dla jednostek w ruchu (przemieszczanie, natarcie, działania opóźniające) wyznacza się na granicy przejęcia odpowiedzialności a prowadzenia działań.

25. PUŁK - "wojskowy oddział taktyczny, samodzielna jednostka w różnych rodzajach wojsk (3-5 batalionów); z zasady w składzie brygady lub dywizji."