[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Leksykon

1. L - LOW - niski profil lotu

2. LABS(Low Altitude Bombing System) - system ułatwiający bombardowania z małej wysokości

3. LANTIRN(Low Altitude Navigation and Targetting Inf - nocny system nawigacji i namierzania celu w locie na małej wysokości

4. LB - lotnictwo bombowe

5. LGB(Laser Guided Bomb) - bomba naprowadzana laserem

6. LGW(Laser Guided Weapon) - broń naprowadzana laserem

7. Linia (rubież) rozwinięcia - "występuje 1) w działaniach lądowych jako linia koordynacji wyjścia poszczególnych elementów nacierających; 2) w działaniach desantowo-morskich, odpowiednio zaznaczona w morzu linia koordynacyjna ułatwiająca pojazdom lądowanie na wyznaczonych plażach o wyznaczonym czasie."

8. Linia kontaktu bojowego - ogólne położenie jednostek bojowych przeciwstawnych stron walczących.

9. Linia koordynacji działań - to linia faz operacji do kontroli i koordynacji działań wojskowych, zwykle powiązania z cechami terenu rozciągającego się w poprzek strefy działania.

10. Linia koordynacji rozpoznania i izolowania - jest to linia rozgraniczająca obszar odpowiedzialności dowódcy korpusu w działaniach bojowych i jego kompetencji do ustalania obiektów i celów działania sił powietrznych, bezpośrednio wpływających na prowadzenie działań bojowych przez siły lądowe. Linia ta rozdziela wojska pierwszego rzutu operacyjnego przeciwnika od podchodzących głębi jego sił wzmocnienia.

11. Linia koordynacji wsparcia ogniowego - jest to linia wyznaczona w ugrupowaniu przeciwnika, rozgraniczająca użycie naziemnych i powietrznych środków wsparcia ogniowego. Wyznacza się ją na szczeblu korpusu, stosownie do zasięgu środków naziemnych i strefy działania lotnictwa. Powinna być łatwa do rozpoznania z powietrza. Użycie lotnictwa przed tą linią wymaga ścisłego uzgodnienia z ogniem środków naziemnych, natomiast poza tą linią nie wymaga synchronizacji z naziemnymi środkami wsparcia.

12. Linia przejęcia odpowiedzialności - to linia kontrolna najlepiej zgodna z łatwymi do określenia cechami terenu, na której odpowiedzialność za prowadzenie działań bojowych zostaje przekazana od jednej jednostki do drugiej.

13. Linia skoordynowanego ognia - jest to linia wyznaczona w ugrupowaniu przeciwnika, przed którą naziemne środki rażenia mogą wykonywać ogień zgodnie z zamiarem ich dowódców bez dodatkowej koordynacji. Użycie środków rażenia wyższego przełożonego przed tą linią wymaga uzgodnienia z odpowiednim szczeblem dowodzenia. Ustala się ją dla dywizji i brygady, a w razie potrzeby również w batalionie.

14. Linia łączności - linia telekomunikacyjna - zespół urządzeń łączności służących do przekazywania informacji na odległość, rozmieszczonych wzdłuż określonej trasy. Linie łączności tworzą na danym obszarze sieć linii łączności.

15. Linie rozgraniczenia (granice) - linia rozgraniczająca obszary odpowiedzialności sąsiednich jednostek.

16. Lltr - low - Level Transit Route - niska droga tranzytowa

17. LM - lotnictwo myśliwskie

18. LMB - lotnictwo myśliwsko-bombowe

19. Logistyka wojskowa - "1) dział sztuki wojennej o planowaniu, organizowaniu i realizacji dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług zapewniających wojskom skuteczne szkolenie i prowadzenie działań; 2) dziedzina wiedzy o procesie zarządzania łańcuchem dostaw zaopatrzenia i świadczeniu usług dla wojsk oraz dowodzeniu jednostkami logistycznymi."

20. LOTNISKOWIEC - "okręt bojowy, który stanowi pływające lotnisko i bazę lotniczą; ma pokład startowy, a wewnątrz hangary i urządzenia do obsługi samolotów, śmigłowców."

21. LR - lotnictwo rozpoznawcze

22. LRMTS(Laser Marked Target Seeker) - czujnik namierzania celu oznaczonego laserowo

23. LSz - lotnictwo szturmowe

24. LWL - lotnictwo wojsk lądowych

25. LWRE - lotnictwo walki radioelektronicznej