[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Leksykon

1. DCA - Defensive Counter Air - działania defensywne w ramach walki o przewagę w powietrzu

2. DESANT - wojskowa operacja przerzucenia, wysadzenia wojsk na terytorium nieprzyjaciela.

3. Desant morski - to operacja wojsk lądowych lub piechoty morskiej przetransportowanych drogą morską w celu zajęcia odcinka wybrzeża zajętego przez przeciwnika.

4. DLIR(Downward-Looking InfraRed) - "czujnik podczerwieni skanujący ""w dół"""

5. DOPPLERA ZJAWISKO - "zmiana częstotliwości odbieranej fali (np. dźwiękowej, świetlnej), gdy jej źródło i obserwator znajdują się względem siebie w ruchu; przy szybkim zbliżaniu się źródła fal (np. gwiżdżącej lokomotywy) częstotliwość odbieranej fali się zwiększa (słychać ton coraz wyższy), odwrotnie przy oddalaniu się."

6. DRAGONIA - "początkowo piechota używająca koni do przemarszu, od połowy XVIIIw. przekształcona w kawalerię; w Polsce w XVII-XVIIIw."

7. DRAKKAR - "żaglowiosłowiec Wikingów z III-XI w.; miał wysmukly drewniany kadłub z rzeźbą (np. smoka) na dziobie, 1 maszt z prostokątnym żaglem na rei; dł. do 45 m, do 34 par wioseł."

8. DREDNOT - nazwa typu pierwszych wielkich bojowych okrętów artyleryjskich. Pochodzi od zbudowanego 1906 w Wielkiej Brytanii pancernika Dreadnought.

9. DRUŻYNA - "najmniejszy pododdział piechoty.

10. DYWIZJA - jednostka wojskowa, związek taktyczny, składający się z kilku pułków lub brygad.

11. Działania bojowe - to uderzenia na wojsk przeciwnika bądź odparcie jego uderzeń. Ich rezultatem jest doprowadzenie do rozbicia (obezwładnienia) wojsk przeciwnika oraz opanowanie określonego rejonu lub utrzymania własnego.

12. Działania dywersyjne - to akcje specjalne na zapleczu lub tyłach wojsk przeciwnika prowadzone przez odpowiednio zorganizowane i przygotowane zespoły ludzi lub pododdziały wojsk, tzw. pododdziały specjalne lub oddziały partyzanckie - głównie w celu zdezorganizowania życia politycznego i administracyjno-gospodarczego w kraju nieprzyjaciela i osłabienia jego potencjału militarnego, a także dla utrudnienia mu prowadzenia działań na froncie i obniżenia wartości moralnej i bojowej jego wojsk. Akcje specjalne wykonywane w ramach działań dywersyjnych skierowane są przede wszystkim przeciwko aparatowi władzy administracyjno-państwowej przeciwnika, jego komunikacji, transportom wojskowym, ważnym obiektom przemysłowym i politycznym, środkom i systemom radioelektronicznym, wojskom itp.

13. Działania operacyjne - to działania zgrupowań różnych rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk podejmowane dla osiągnięcia celu strategicznego podczas pokoju, kryzysu i wojny. Do działań operacyjnych zalicza się operacje realizowane w trakcie wojny i wojskowe operacje pokojowe oraz pogotowie i przegrupowanie operacyjne. Działania te prowadzone są przez związki operacyjne, a w określonych warunkach również taktyczne (oddziały).

14. DZIAŁO - "broń palna miotająca pociski (kaliber ponad 20 mm) na znaczne odległości; do dział należą armaty, haubice, haubicoarmaty i moździerze; działo samobieżne - działo zamocowane na podwoziu wyposażonym w napęd - w odróżnieniu od czołgu ma wieżę nieruchomą."