Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 229 Warning: pg_result(): Unable to jump to row 0 on PostgreSQL result index 5 in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 231 Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: syntax error at end of input LINE 1: ...wiadomosci) as ilosc FROM wiadomosci WHERE id_main_parenta= ^ in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 232 Warning: pg_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /usr/home/lapti/domains/strategie.com.pl/public_html/keywords/keywords.php on line 233 ObwĂłd Kaliningradzki i Flota Bałtycka - Cybernetyczna Gildia Strategów
[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona główna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobór
Faq
Stratedzy
  
Aktualności
Akademia
Taktyka i strategia
Armie świata
Technika
Zbrojownia
Słynne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategów.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do pożyczek

Blog technologiczny

Armie świata

Obwód Kaliningradzki i Flota Bałtycka

Autor: Sieniel

Ze względu na swoje geograficzne położenie, mające z wojskowego punktu widzenia charakter wysuniętej strategicznej rubieży oraz geofizyczne warunki do stacjonowania wszystkich rodzajów sił zbrojnych i możliwości prowadzenia przez nie połączonych operacji lądowo-powietrzno-morskich, Obwód Kaliningradzki pełni jedną z głównych ról w strategicznej koncepcji obronnej Federacji Rosyjskiej na kierunku zachodnim.

Obecność sił zbrojnych w tym regionie zapewnia Rosji możliwość kontrolowania akwenu Morza Bałtyckiego oraz silnego oddziaływania na sąsiadujące z nim państwa. Wojskowe znaczenie Obwodu podkreśla fakt, iż na jego obszarze znajdują się jedyne niezamarzające porty będące w dyspozycji Rosji na Morzu Bałtyckim. Wyposażenie i infrastruktura brzegowa tych portów zapewnia możliwość przyjmowania i obsługi bojowej okrętów wszystkich klas operujących w basenie Morza Bałtyckiego. Ponadto na terenie Obwodu znajdują się trzy stocznie budujące okręty nawodne i remontujące większość nawodnych jednostek pływających z pozostałych flot.

Duże znaczenie dla operacyjnego wykorzystania terytorium Obwodu Kaliningradzkiego ma również rozbudowana sieć lotnisk wojskowych oraz wewnętrzna sieć połączeń kolejowych i drogowych. stwarza to możliwości sprawnego przerzutu wojsk, uzbrojenia i sprzętu oraz środków materiałowo - technicznego zaopatrzenia. Według rosyjskich poglądów, Obwód Kaliningradzki ma realizować następujące cele wojskowo - polityczne:

 • utrzymanie przewagi sił w regionie oraz polityczno - wojskowe oddziaływanie na sąsiadujące z nim państwa;
 • zagwarantowanie Rosji dostępu do zasobów Morza Bałtyckiego oraz zapewnienie ciągłości związków ekonomicznych, politycznych i wojskowych Obwodu z Rosją.

Stacjonujący na terenie Obwodu Kaliningradzkiego potencjał znacznie przewyższa potrzeby obronne tego regionu. Powyższą ocenę potwierdza charakter i możliwości bojowe wojsk rozmieszczonych w obszarze Obwodu. Dysponują one możliwościami przenoszenia ładunków jądrowych, w tym przez 152 BROT w m. Czerniachowsk wyposażoną w 18 wyrzutni pocisków rakietowych Toczka U (SS-21) o zasięgu do 120 km oraz przez 64 samoloty NBJ Su-24, których taktyczny promień działania z bronią jądrową może wynosić w zależności od profilu lotu do 850 km.

Na terenie Obwodu znajdują się również jednostki piechoty morskiej (336 Brygada Piechoty Morskiej - Bałtijsk) przeznaczone do udziału w morskich operacjach desantowych w rejonie całego akwenu Morza Bałtyckiego i Cieśnin Bałtyckich oraz wykonywania zadań w składzie sił mobilnych Rosji. W czasie wojny brygada ma liczyć do 3,5 tysiąca żołnierzy i działać w ramach dwóch samodzielnych grup bojowych na wspólnym lub różnych kierunkach operacyjnych w ramach prowadzonej operacji desantowej. Do zabezpieczenia przerzutu brygady w rejon desantowania przeznaczona jest 71 Brygada Okrętów i Poduszkowców Desantowych stacjonująca w Bałtijsku (ogółem 21 środków desantowych).

Siły i środki brygady mogą być również transportowane drogą powietrzną przez lotnictwo morskie Floty Bałtyckiej, które dysponuje 2 mieszanymi pułkami lotniczymi wyposażonymi w samoloty i śmigłowce transportowe. Działania sił desantowych w rejonach przybrzeżnych mogą być wspierane przez siły okrętowe Floty. Ofensywne możliwości potencjału militarnego Obwodu Kaliningradzkiego mogą być wzmocnione w krótkim czasie jednostkami wojsk powietrzno - desantowych z Moskiewskiego i Leningradzkiego Okręgów Wojskowych. Na korzyść zgrupowania Kaliningradzkiego mogą również działać jednostki lotnictwa frontowego bazujące na obszarach sąsiednich Okręgów Wojskowych (moskiewskiego i leningradzkiego).

Flota Bałtycka

Stan liczebny jednostek Floty Bałtyckiej stacjonujących w Obwodzie wynosi ok. 52000 żołnierzy i marynarzy, w tym ok. 2000 żołnierzy w szkołach i organach administracji wojskowej. Zgrupowanie Sił Lądowych i Brzegowych stanowią związki taktyczne i oddziały byłej 11 Armii:

 • 1 i 18 Dywizja Zmechanizowana
 • 2 Brygada Pancerna
 • 152 Brygada Rakiet
 • 244 Brygada Artylerii;
 • 43 Brygada Rakiet Przeciwlotniczych;
 • 181 Brygada Inżynieryjno - Saperska;
 • 115 Brygada Zaopatrzenia;
 • 229 Brygada Medyczna;
 • 689 pułk artylerii rakietowej;
 • 29 pułk artylerii przeciwpancernej;
 • 1 pułk łączności;
 • 302 pułk walki radioelektronicznej;
 • 46 pułk pontonowy;
 • 159 pułk radiotechniczny działań specjalnych;
 • 288 pułk śmigłowców.

W uzbrojeniu tych jednostek znajdują się:

 • 18 wyrzutni rakiet operacyjno-taktycznych Toczka-U (SS-21);
 • 36 wyrzutni rakiet plot S-300W:
 • 843 bojowe wozy opancerzone;
 • 924 bojowe wozy opancerzone;
 • 50 śmigłowców bojowych.

Ponadto w skład zgrupowania wchodzą 336 BPM i 293 BRArtNadb. W Obwodzie znajduje się baza Morska w Bałtijsku i Punkt Bazowania w Kaliningradzie. Ich obecna pojemność pozwala na bazowanie ok. 160 średnich i małych okrętów wojennych. W przyszłości możliwości te mogą się zwiększyć w wyniku prowadzonej rozbudowy nabrzeży w Bałtijsku i Primorsku.
Kontynuowany jest proces modernizacji sił okrętowych oraz redukcji stanu liczebnego. W Obwodzie Kaliningradzkim stacjonuje ok. 100 okrętów bojowych i ok. 60 pomocniczych; stan liczebny zredukowano do ok. 31000.