Starszy szeregowy Miki tigerII

Wielkorzadca(2067 wiadomości)
2005-12-09 18:07

Re: Re: Re: Re: Re: Walter Model (1891-1945)
Dobry strateg ale ja myśle że gdyby Rommel dowodziłm wojskami na froncie zachodnim wojna by trwała dłużej.