Warning: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/lapti/ftp/strategie/include/conf.php on line 2
OAS Obrona OCA Oficer łącznikowy OGIEŃ GRECKI Ogólne wsparcie ogniowe OKRĘT OKRĘT DESANTOWY (desantowiec) OKRĘT LINIOWY OKRĘT PODWODNY OKUPACJA WOJENNA ONL OPCOM OPCON Operacja Operacja obronna Operacja zaczepna Operacje połączone Operacje sojusznicze OPTASK AAW - Cybernetyczna Gildia Strategw
[rysunek] [rysunek]  
Logo Mapa

  [rysunek]  
Strona gwna
Autorzy
O stronie
Regulamin
Pobr
Faq
Stratedzy
  
Aktualnoci
Akademia
Taktyka i strategia
Armie wiata
Technika
Zbrojownia
Synne postacie
Odznaczenia
Terroryzm
Galeria
Kantyna
Leksykon
Biblioteka
Forum dyskusyjne
Linki
 
     
Copyright © 1997 - 2002
Cybernetyczna Gildia Strategw.

Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.
Hosting: Dualcore.pl

Sponsor:
Program do poyczek

Blog technologiczny

Leksykon

1. OAS - Offensive Air Support - ofensywne wsparcie lotnicze

2. Obrona - "to zamierzony lub wymuszony rodzaj walki prowadzony po to, aby zapobiec opanowaniu przez wojska przeciwnika terenu i uniemożliwienie mu realizacji zakładanych celów, stwarzając w ten sposób warunki do działania zaczepnego.<BR> <B>Obrona przeciwlotnicza wojsk lądowych</B> jest częścią obrony powietrznej ukierunkowaną na niszczenie i obezwładnianie lotnictwa przeciwnika w powietrzu."

3. OCA - Offesive Counter Air - działania ofensywne w ramach walki o przewagę w powietrzu

4. Oficer łącznikowy - oficer wyznaczony do wykonania określonych zadań lub nawiązania łączności z wyższym dowództwem oraz dowództwami wojsk współdziałających i podległych. Oficerowi łącznikowemu zwykle wydziela się ruchome środki dowodzenia.

5. OGIEŃ GRECKI - łatwopalna mieszanina ropy naftowej, siarki, tlenku wapnia i innych składników, używana do celów wojennych w średniowieczu. Wyrzucano ją z tzw. syfonów (rodzaj miotaczy ognia) lub nasycano nią pociski zapalające wyrzucane z machin miotających. Ogień grecki stosowany był szczególnie przez armię bizantyjską (np. w ten sposób spalona została flota arabska blokująca Konstantynopol). Pierwsze prace teoretyczne o ogniu greckim pojawiły się także w Bizancjum.

6. Ogólne wsparcie ogniowe - to prowadzenie ognia do obiektów przeciwnika mających zasadniczy wpływ na realizację zadań korpusu i dywizji. Obejmuje ono rażenie sił i środków przeciwnika rozmieszczonych poza strefą bezpośredniej styczności wojsk (poza ugrupowaniem batalionów pierwszego rzutu przeciwnika) - głównie środków ogniowych, elementów systemu dowodzenia i zaopatrywania oraz innych ważnych obiektów. Zadania te realizują środki ogniowe, będące w bezpośredniej dyspozycji dowódcy korpusu (dywizji). Stosownie do rodzajów obiektów, głębokości ich rozmieszczenia oraz zaangażowanych środków ogniowych (szczebla dowodzenia) w ogólnym wsparciu ogniowym wyróżnia się wsparcie ogniowe realizowane w wymiarze operacyjnym oraz w wymiarze taktycznym.

7. OKRĘT - "jednostka pływająca pod banderą wojenną, wskładzie sił zbrojnych państwa; przeznaczony do zadań: bojowych (lotniskowiec, krążownik, niszczyciel, trałowiec, kuter rakietowy), pomocniczych (okręt sanitarny, szkolny) lub bazowych (obsługa innych okrętów)."

8. OKRĘT DESANTOWY (desantowiec) - okręt bojowy przeznaczony do przewożenia drogą morską i wysadzania na brzeg desantu morskiego.

9. OKRĘT LINIOWY - "w epoce żaglowców największe, silnie uzbrojone okręty bojowe; miały działa rozmieszczone wzdłuż burt, dlatego w czasie bitwy musialy płynąć w szyku linii (stąd nazwa liniowiec); póżniej klasa największych okrętów bojowych (zw. pot. pancernikami) wyposażonych w działa rozmieszczone w opancerzonych wieżach, także w samoloty do prowadzenia rozpoznania; gł. siła flot wojennych do końca II wojny światowej."

10. OKRĘT PODWODNY - "okręt bojowy zdolny do poruszania się pod wodą i na jej powierzchni, przeznaczony do działania w zanurzeniu; atakuje cele podwodne, nawodne i lądowe za pomocą torped i pocisków rakietowych; zanurzenie i wynurzenie w wyniku napełniania wodą (lub jej wytłaczania) specjalnych zbiorników balastowych; dawna nazwa: łódź podwodna. "

11. OKUPACJA WOJENNA - czasowe przejęcie przez siły zbrojne państwa wojującego części lub całości terytorium państwa podbitego i ustanowienie tam faktycznej władzy.

12. ONL - oficer naprowadzania lotnictwa

13. OPCOM - Operational Command - dowodzenie operacyjne

14. OPCON - Operational Control - zarządzanie operacyjne

15. Operacja - to zespół różnorodnych działań związków operacyjnych rodzajów sił zbrojnych lub specjalnie wydzielonych zgrupowań dla osiągnięcia celu strategicznego (operacyjnego). Obejmuje skoordynowane czasowo i przestrzennie działania realizowane przed starciem zbrojnym, bitwy (walki) oraz działania po bitwie (walce) w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Bitwy (walki) oraz działania wchodzące w skład operacji, mogą być skoordynowane czasowo i przestrzennie lub też prowadzone niezależnie od siebie.

16. Operacja obronna - to starcie zbrojne z przeciwnikiem, prowadzone przez wojska na lądzie i w powietrzu w różnym miejscu i czasie w celu załamania natarcia zgrupowań uderzeniowych przeciwnika i utrzymania zajmowanego obszaru. Celem operacji obronnej może być również zyskanie czasu i stworzenie warunków do użycia głównej części sił zbrojnych. W zależności od sposobu osiągnięcia celu operacja obronna może mieć formę operacji pozycyjnej (stałej) lub manewrowej (ruchowej). Gdy celem operacji jest pozbawienie przeciwnika ogólnej przewagi przez uchylenie się od rozstrzygającej bitwy i przejście do obrony na rubieży w głębi, wówczas operacja taka przybiera charakter operacji opóźniającej.

17. Operacja zaczepna - starcie zbrojne z przeciwnikiem prowadzone w celu rozbicia jego wojsk i opanowania zajmowanego przez niego obszaru. Operacje zaczepne mogą być prowadzone w ramach obrony strategicznej, na własnym terytorium lub w ramach sojuszniczych operacji połączonych NATO, w formie przeciwuderzenia lub przeciwnatarcia.

18. Operacje połączone - to operacje, w których biorą udział elementy co najmniej dwóch rodzajów sił zbrojnych, zgodnie z zasadą pełnej integracji sił biorących w niej udział. Są to działania planowane i realizowane przez jednego dowódcę, a dowodzenie tą operacją sprawuje dowódca z tego rodzaju sił zbrojnych, który spełnia w niej główną rolę.

19. Operacje sojusznicze - to operacje prowadzone pod jednolitym dowództwem przez wojska dwóch lub więcej państw.

20. OPTASK AAW - Operational Tasking Anti - Air Warfare - rozkaz bojowy dla obrony powietrznej